Het Maritiem Erfgoedonderzoek van Onroerend Erfgoed heeft twee hoofdopdrachten: het onderzoek en de ontsluiting van alle erfgoed dat verband houdt met het maritieme milieu. Het betreft bijvoorbeeld scheepswrakken, verzonken nederzettingen, oude havenstructuren, …

De Maritiem erfgoedonderzoekers zijn gevestigd in Brussel en hebben aan de kust tot eind 2014 hun uitvalsbasis in het Provinciedomein Raversyde te Oostende. Dit museum belicht onder andere de laatmiddeleeuwse vissersnederzetting Walraversijde.