Welkom op de Databank voor Maritiem Erfgoed !

Deze databank bevat een grote hoeveelheid informatie over het maritiem erfgoed in Vlaanderen.
Dat gaat zowel over wrakken, als over maritieme structuren en sites, voorwerpen uit die structuren of los en gebeurtenissen die gekoppeld zijn aan een vondst.

'In de kijker' stelt een aantal projecten in het daglicht zoals het onderzoek naar de vissersnederzetting Walraversijde.

vlaamsche banken Er is ook een heleboel foto-, kaart- en ander bronnenmateriaal aanwezig.
Alle gebruikte bronnen, zowel personen als boeken, musea etc. verdienen een plaatsje bij de referenties.

Veel plezier!

Voor hulp ivm het gebruik van de databank, klik hier hulp

AGENDA

Activiteiten omtrent maritiem erfgoed in Vlaanderen


 • Wet betreffende de bescherming van het Onroerend erfgoed onder water bijna in voege !

 


Op 1 juni 2014 treedt de wet betreffende de bescherming van het cultureel erfgoed onder water van 4 april 2014 met Koninklijk besluit van 25 april 2014 in werking.
Vanaf die datum moeten vondsten, gedaan in de Belgische territoriale zee, het Belgisch continentaal Plat (BCP) en de Belgisch Exclusief Economische Zone (EEZ) gemeld worden aan de gouverneur van West-Vlaanderen, ontvanger van dit culturele erfgoed onder water.

Meld je vondst op de website www.vondsteninzee.be

of via email: gouverneur@west-vlaanderen.be


 • Overleg met Noordzee wrakduikers: Donderdag 27 februari 2014,19:30-22:00u

          VLIZ Oostende, Wandelaarkaai 7 - ingang pakhuis6, 8400 Oostende                     

 

Donderdag 27 februari 2014 wordtin het kader van het IWT SeArch-Project “Archeologisch Erfgoed in de Noordzee”(http://www.sea-arch.be) een overleg met Noordzeewrakduikers georganiseerd. Het project wordt aan de aanwezige duikerstoegelicht. De recente ontwikkelingen in de wetgeving zoals de Belgische ratificatievan de UNESCO-Conventie 2001 komen aan bod en het projectteam zal voorstellendoen tot samenwerking bij het identificeren, onderzoeken, beschermen enmonitoren van scheepswrakken.

Inschrijven via sven.vanhaelst@rwo.vlaanderen.be

(let op, de plaatsen zijn beperkt)

Programma

19:00     Ontvangst

19:30     HetIWT-project SeArch “Archeologisch Erfgoed in de Noordzee”

19:45     Recente ontwikkelingen met betrekking totwetgeving omtrent de bescherming van het cultureel erfgoed onder water

20:00     Discussie& vragen

20:30     Koffiepauze

20:50     Archeologische Atlas van de 2 Zeeën, eengrensoverschrijdend maritiem archeologisch project (Film 35min)

21:30     Voorstellentot samenwerking met de gemeenschap van de wrakduikers

21:50     Discussie& vragen

22:00     Einde • Het IWT-project SeArch. Archeologie in de Noordzee staat online: www.sea-arch.be                       

 


Dit onderzoeksproject loopt van 2013 tot 2016 en vormt een samenwerking tussen Onroerend Erfgoed, Universiteit Gent (RCMG, vakgroep Geografie en Maritiem Instituut), het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en Deltares (NL).

Het doel van het project is om een efficiënte evaluatiemethode te ontwikkelen van het archeologisch potentieel in functie van ingrepen in de Noordzee in nauwe samenspraak met de belangengroepen en het maken van voorstellen tot een duurzaam beheer in België.

- Op de website vindt u voortaan alle informatie over het project
- nuttige informatie over maritiem erfgoed in het algemeen,
- (inter)nationale verdragen,
- links naar interessante onderzoeken in het buitenland, recente boeken en artikels, enz.
- Neem zeker ook een kijkje in de nieuwsrubriek waar de laatste nieuwtjes m.b.t. het project en onderwatererfgoed in België en Europa aan bod komen.

- Op de website vindt u tevens een aantal interessante kaarten (oa. vondst- en wraklokaties, kustlijnveranderingen doorheen de tijd, enz.) In de loop van het project wordt dit kaartmateriaal uitgebreid en voorzien van een interactieve web-versie.

____________________________________________________________________________________________________________

VOORGAANDE ACTIVITEITEN:

 • Nederland: Handboek voor Archeologische onderwatervondsten
Onze Nederlandse collega's van het RCE publiceerden een handboek "Herkennen van Archeologische Vondsten uit  Waterbodems. En hoe daarmee om te gaan". Meer in het volgende nieuwsbericht:

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/46665/archeologievondsten_vaak_niet_herkend_en_weggegooid

Het handboek is hier te downloaden.

 
 

 • MATINÉE AAN ZEE. Van Polders over duin en strand naar Zee: een verrassend Archeologisch Parcours
  vrijdag 14 juni 2013 (gratis, inschrijving noodzakelijk)  Aansluitend met het archeologisch onderzoek van het middeleeuwse vissersdorp Walraversijde sinds 1992 wordt ook een blik geworpen naar zee. Meer informatie over het programma en de inschrijving vindt u hier.


 • Colloquim Walraversijde met zicht op Zee

  Meer info

 • Provincie lanceert website voor het maritieme erfgoed van de Noordzee en het Kanaal.: Op 18 juni werd de website www.maritime-history.eu officieel gelanceerd. De website is een plaats waar maritiem erfgoed verzameld en toegankelijk gemaakt wordt op allerlei manieren. De website is het resultaat van een partnerschap tussen 30 partners uit de 4 Europese regio's West-Vlaanderen, Nord/Pas-de-Calais, Zuid-Oost Engeland en Zeeland. Dit partnerschap vloeit voort uit de sterke gemeenschappelijke culturele en historische maritieme identiteit van het kustgebied en wordt vormgegeven door het HMS-project. HMS staat voor "Heritage and maritime Memories in the 2 Seas region" ofte "Erfgoed en het maritieme geheugen in het 2 zeeëngebied". Het is een Europees project ingediend onder het Interreg IVA 2 Zeeën programma. De hoofddoelstelling van HMS is het ontsluiten van het maritieme erfgoed van de Noordzee en het Kanaal.

  Zie ook dit document
 • symposium "Maritiem Archeologisch Erfgoedonderzoek" op woensdag 28 oktober 2009 om 15.00 uur in het bezoekerscentrum van het provinciedomein Raversijde in Oostende.: Naar aanleiding van de tentoonstelling Porselein uit het oosten, kurk uit het zuiden" verduidelijken de provincie en het instituut samen met een van de pioniers van het onderzoek van Walraversijde, mevrouw Agnès Mortier, op het symposium enkele resultaten en doelstellingen van het maritiem archeologische onderzoek en de gevoerde samenwerking.

  Klik hieronder voor de uitnodiging:antwoord formulier
 • Tentoonstelling in Walraversijde (22 juni-11 november 2009): "Porselein uit het Oosten, kurk uit het Zuiden, … Archeologische sporen van import in Walraversijde en Oostende".
  Bij archeologische opgravingen in Oostende en Raversijde vinden we sporen van een drukke internationale handel in de voorbije eeuwen terug. In de inkom van Walraversijde wordt in een tijdelijke tentoonstelling uitgebreid aandacht besteed aan de zeer uiteenlopende importproducten die er werden teruggevonden. Aan de hand van die vondsten gaan we op zoek naar de historische handelsroutes. Aan elk voorwerp hangt een verhaal vast: over de oorsprong, hoe het tot bij ons kwam en waarvoor het diende.

  Wanneer: van 22 juni tot 11 november, van 14u tot 17u buiten schoolvakanties en van 10u30 tot 18u tijdens de schoolvakanties.
  Waar: Provinciedomein Raversijde, Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende
  Tel.: 059/70.22.85, email:domein.raversijde@west-vlaanderen.be
  Meer info op: http://www.west-vlaanderen.be/raversijde
 • MACHU slotsymposium op 4 juni in Amersfoort (Nederland)Het MACHU project (Managing Cultural Heritage Underwater) is een Europees pilootproject dat loopt van september 2006 tot september 2009 over de studie van en het beheer van het Maritieme archeologische erfgoed.
  Het VIOE vertegenwoordigt België als één van de 8 partners uit 7 Europese landen...lees meer
  Meer informatie hierover is te vinden op http://www.machuproject.eu/news/news-41.htm
 • Maritiem Archeologisch Erfgoedonderzoek in 2006 - 2007 (donderdag 30 oktober 2008, 18:45u): Symposium en voorstel van de bundel: Maritiem Archeologisch Erfgoedonderzoek in 2006 - 2007, twee jaar registratie en verwerking van het erfgoed in en uit de Noordzee (bezoekerscentrum provinciedomein Raversijde)

  Klik hieronder voor het programma:
 • Verdronken Verleden vaart verder (17 februari - 22 juli 2007): Deze tentoonstelling over het Belgische en internationale Maritieme Erfgoed, eerder in Brugge, is als reizende tentoonstelling te bezoeken op volgende lokaties:
  - 7 - 25 februari in Nieuwpoort: Cultureel Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul;
  - 1 - 21 maart in Brussel: Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30;
  - 1 april - 26 juni in Raversijde: Provinciaal Museum Walraversijde, Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende;
  - 25 - 28 mei: gelijktijdig in Raversijde en op Oostende voor Anker;
  - 30 juni - 22 juli in De Panne: Cultuurhuis de Scharbiellie, Kasteelstraat 34.
 • www.maritieme-archeologie.be werd in juni 2006 uitgeroepen tot "Site van de Week" en genomineerd voor "Site van het Jaar 2006" door T-zine (www.tijd.be/tzinejaar) . We eindigden op een volwaardige derde plaats van 45 genomineerden! Dank voor de steun.
 • Van 20 tot 28 januari 2007 vindt in Düsseldorf de grootste Europese beurs plaats rond watergebonden activiteiten "Boot 2007" (www.boot.de).
  De Cel Maritieme Archeologie en Varend Erfgoed heeft er samen met zijn Vlaamse collega’s een stand in hal 14.
  De Vlaamse Gemeenschap koos er deze editie voor om een deel van de beursstand te wijden aan het watergebonden erfgoed. De cel toont de initiatieven van het VIOE en het beleid op het gebied van maritieme archeologie en varend erfgoed.

 • Vanaf maandag 15 januari 2007 starten om 20.45 uur de uitzendigen van de Monumentenstrijd op Canvas. Goede kijkcijfers komen het erfgoed ten goede ook het maritiem-archeologisch erfgoed vandaar de oproep om massaal af te stemmen op dit programma.
 • 'To Sea or Not To Sea' 2de internationaal colloquium over maritieme en fluviale archeologie in het zuidelijk Noordzeegebied, Brugge, 21-23 september 2006, www.vliz.be/marcol
 • 'Verdronken Verleden/Drowned past', Tentoonstelling over het maritiem archeologisch onderzoek in België en het buitenland, Brugge, 1-30 september 2006, www.vliz.be/marcol
 • Internationaal colloquium Fishery, Trade, Piracy, Tammisaari (Finland), 11-13 mei 2006, www.helsinki.fi/arkeologia/fishery
 • Oostende voor Anker, Oostende, 25-28 mei 2006,http://www.oostendevooranker.be/
 • Studiedag: 'Wrakmanschap of voor eeuwig verloren', Oostende, 20 juni 2006 (mailto:Hannelore.maelfait@vliz.be; tel: 059/ 34 21 47)

 
 
 
 
 
 
 
| | | | home | | help   hosting: VLIZ | charts: VLAAMSE  HYDROGRAFIE